AJANDA
CMK GÖREVİNDE YOL GİDERİ KAZANÇ DEĞİLDİR; KDV VE GELİR VERGİSİNE TABİ OLAMAZ. İndir

Av. Ramazan Şenoğlu, İstanbul 9.Vergi Mahkemesi’nde, Beşiktaş vergi dairesine karşı açılan yol giderinin düzeltilmesi KDV, Gelir Vergisi ve Gelir Geçici Vergileri tahakkuklarının iptal edilmesi davasını kazandı.

“2008 tarihinde Eyüp Savcılığından almış olduğumuz yol gideri düzletilmesi istenilmesi üzerine Beşiktaş vergi dairesine ihtirazı kayıtla düzeltme beyannamesi verip, dava konusu yapmış idik.
KDV, Gelir Vergisi ve Gelir Geçici Vergileri tahakkukları iptal edilmiştir.” dedi.

*Kararları ekten bulabilirsiniz.