AJANDA
YARGITAY: ALDIĞI DOSYA MASRAFINI BELGELEYEMEYEN BANKA GERİ VERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR

R.A 21 Ağustos 2006 günü özel bir bankadan konut kredisi çekti. Aldığı kredinin tutarı 85 bin TL oldu. Banka, anılan kredi için 4.147 TL’lik dosya masrafı çıkardı. Akpınar, 4.147 TL’lik dosya masrafını kabul etti ve taraflar sözleşme imzaladı.

Dava açıldı ve bilirkişi raporu istendi. Bilirkişi raporunda özetle şu yönde görüş oluştu: “Dosya masrafı adı altında para alındı. Ancak alınan paraların nereye harcandığı, nasıl bir masraf yapıldığı belli değil. Banka bu konuda herhangi bir belge sunamadı. Bankanın talep edebileceği iki masraf kalemi var. Bunlardan biri, ortalama 400 liralık uzman incelemesi ücreti, diğeri ise kırtasiye masraflarıdır. Ancak banka bu iki kalem için de para talep etmedi. Örnek Yargıtay kararı, alınan paraların nerelere harcandığının ortaya konulması gerektiğine işaret ediyor. Bu durumda davacı, bankanın aldığı 4.147 TL’yi talep edebilir.”

Yargıtay Oybirliği İle Onadı

Mahkeme, bankanın, müşterisinden aldığı 4.147 TL’yi yasal faizi ile birlikte ödemesine, ayrıca mahkeme masraflarını da üstlenmesine karar verdi. Davayı kaybeden bankanın, kararı, Yargıtay’a taşıdı. Dosyaya bakan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 18 Eylül günü oy birliğiyle yerel mahkeme kararını onadı. Yargıtay, dava masrafını da davalı bankanın üzerine bıraktı.