AJANDA
MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca hazırlanan ve Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’e ait değişiklikleri belirten MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 10 Nisan 2016 Tarihli ve 29680 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)