AJANDA
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12)’İN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve 20/2/2004 tarihli ve 25379 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12) yürürlükten kaldıran MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞİ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) 8 Ocak 2016 Tarihli 29587 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Temlik Ve Vergi Borçlarına Takas) (Sıra No: 12)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 49)