AJANDA
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 468)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca ve Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanan borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2015 yılı için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurların tespit edilmesi amacını taşıyan VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 468) 6 Şubat 2016 Tarihli 29616 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlandı.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 468)