ANAYASA MAHKEMESİ KARARIYLA KALDIRILAN VERGİ USUL KANUNU M.114/2 HÜKMÜ ZAMANAŞIMI TESPİTİNDE UYGULANDanıştay 3. Daire 24.12.2012 gün, 2011/228 E., 2012/4813 K. sayılı kararı ile; Anayasa Mahkemesi kararıyla kaldırılan Vergi Usul Kanunu’nun 114.maddesinin 2.fıkrasının zamanaşımı tespitinde uygulanamayacağına, bu hükme dayanarak tesis edilen idari işlemin iptalinin gerektiğine hükmetti.

İndir