FAALİYET ALANI DIŞINDA HİZMET VERDİĞİNİ İDDİA EDEN MÜKELLEF, İSPATLA YÜKÜMLÜDÜRDanıştay 9. Daire 27.03.2007 gün, 2005/3584 E., 2007/1012 K. sayılı kararı ile faaliyet alanı dışında hizmet verdiğini iddia eden mükellefin, bu iddiasını ispat etmekle yükümlü olacağına hükmetti.

 “…Taş. Tur. Kim. Mad. Ltd. Şti. hakkında düzenlenen vergi tekniği rapo­runun incelenmesinden, şirketin adresinde yapılan yoklamalarda çalışan işçisi­nin, nakliye aracının ve deposunun olmadığı, kanuni temsilcisinin yanlış adres bildirdiğinin tespit edildiği, katma değer vergisi beyanları ile kurumlar vergisi beyanının uyuşmadığı, ödenecek katma değer vergisi beyanının bulunmadığı, başka firmalara düzenlenen faturalarda sıra takibinin yapılmadığı, şirket ortak­larının ortak olduğu on bir şirketin dokuzu hakkında olumsuz tespitler olduğu, şirketin müdürünün şirketin kuruluşundan itibaren sadece nakliye işi yaptıkları­nı ifade ettiği anlaşılmıştır. Anılan mükellef hakkındaki bu tespitler ile söz konusu şirketin müdürünün taşıma işi ile uğraşıldığını beyan etmesi ve davacı şirket yetkilisinin de tuta­nakta plastik hammaddesinin .. isimli şahıstan alındığını ifade etmesi karşı­sında davacı şirket adına düzenlenen faturaların gerçek mal alımına dayanma­dığı sonucuna ulaşıldığından...”İndir