SAHTE BELGEYİ KASITLI OLARAK KULLANMADIĞI ANLAŞILAN MÜKELLEFLER ADINA TEK KAT CEZA UYGULANMALIDIRDanıştay 9. Daire 03.01.2009 gün, 2008/4223 E., 2009/511 K. sayılı kararı ile sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullanan mükelleflerin, kasıtlı veya kötü niyetli olmadıklarının tespiti halinde uygulanacak olan vergi ziyaı cezasının bir kat tutulmasının hakkaniyete uygun olacağına hükmetti.

Dairenin ilgili kararının gerekçesi ise şu şekilde; “Sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olan, ancak yukarıda anlatıldığı gibi bu faturayı kasıtlı ve kötü niyetli olarak kullanmadığı anlaşılan mükellefler adına kesilecek vergi ziyaı cezasının tek kat uygulanması hak ve adalet ilkelerine daha uygun olacaktır.

 Olayda, davacı mükellef tarafından katma değer vergisi indiriminde kullanılan ancak muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu saptanan fatura bedelleri karşılığında davacı tarafından senet düzenlediği ve bu senetlerden bir kısmının ... Noterliği tarafından ödememe protestosu düzenlenerek ... tarafından protesto edildiği görüldüğünden davacının ihtilaflı faturalar karşılığında gerçekten mal aldığı ancak muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı olduğu saptanan bu faturaların bilerek ve isteyerek kullanılmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından, cezanın bir kata indirilmesi gerekirken üç kat olarak kesilen bu ceza yönünden açılan davanın reddinde isabet görülmemiştir...”
İndir