VERGİ ALACAĞININ DOĞDUĞU DÖNEMDE SORUMLULUĞU BULUNMAYAN YK ÜYESİ ÖDEME EMRİ İLE TAKİP EDİLEMEZKANUNİ TEMSİLCİNİN ÖDENMEYEN ŞİRKET BORCUNDAN SORUMLU TUTULABİLMESİ İÇİN, KANUNİ ÖDEVLERİ YERİNE GETİRMEDE YETKİ VE SORUMLULUĞUNUN OLMASI GEREKİR

Danıştay 7. Daire 25.01.2011 gün, 2008/917 E., 2011/233 k. Sayılı kararı ile vergi alacağının doğduğu dönemde kanuni ödevleri yerine getirme hususunda yetki ve sorumluluğu bulunmayan yönetim kurulu üyesinin Vergi Usul Kanunu’nun 10. Maddesi uyarınca kanuni temsilci sıfatıyla ödeme emri ile takibinin hukuka aykırı olduğuna hükmetti.

Danıştay 7. Daire’nin gerekçesi şu şekildedir: “Kanuni temsilcinin sorumlu tutulabilmesi için, vergi alacağının şirket tüzel kişiliğinden tahsil olanağının kalmaması ve ödeme emri ile takip edilen kanuni temsilcinin, kanuni ödevlerini yerine getirme hususunda yetki ve sorumluluğunun bulunması gerektiği açıktır.

Alacağın anonim şirketin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kısmı için vergi borcunun doğduğu dönemdeki kanuni temsilcilerin belirlenerek, bunlar adına alacağın tahsili amacıyla ödeme emri düzenlenmiş olması, kanuni temsilcilerin vergisel sorumluluğu müessesesinin kuralları gereğidir.

Bu itibarla, davacının, vergi alacağının doğduğu dönemde kanuni görevleri yerine getirme hususunda yetki ve sorumluluğu bulunmamakta, ödeme emri ile takibinde hukuka aykırılık görülmektedir.İndir