AJANDA
1997 YILINDA AÇILMIŞ DAVADA HENÜZ KARAR VERİLMEMİŞ OLMASI, ADİL YARGILANMA HAKKINI İHLAL EDER

Anayasa Mahkemesi, 1 Kasım 2013 tarih ve 28808 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 17.09.2013 tarih ve 2012/12 başvuru tarihli kararında; 1997 yılında açılmış davada ilk derece mahkemesince henüz karar verilmemiş olmasının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti.