HİZMETLERİMİZ

MİRAS HUKUKU

Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarrufları ve ölümleri halinde, gaipliğine karar verilmesinden sonra veya ölüm karinesinin varlığı halinde mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir özel hukuk dalıdır.

“Miras” sözcüğü T.C Anayasası’nda 3 kez zikredilmektedir. 35.Maddede en tabii hak olan “herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir” denmektedir. Ancak kanun yararına sınırlandırılabilen bu haklar keyfiyete göre engellenemezler. Diğer bir madde olan 43. Maddede de toprak mülkiyetini düzenlemiştir. Toprak mülkiyetine tabi verilen yerler miras hükümleri dışında bölünemez ve devredilemez.

Anayasamız, kişilerin mülk edinmelerini ve bu mülklerin iradi veya yasa yoluyla miras bırakılmalarını öngörmüş ve bu hakkı herkese tanımıştır.

Türk Medeni Kanunu 2002 Yılında günün ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden kaleme alındı ve 8 Aralık 2001 tarih ve 24607 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren 17 Şubat 1926 tarihli 743 Sayılı Türk Kanunu Medenisi yerine yürürlüğe girdi.

Miras Hukuku; Mirasçılar (TMK Md. 495 ve 574 arası) ve Mirasın Geçmesi (TMK Md. 575 ve 682 arası) kısımlarından oluşur.

Mirasçılar da kendi içerisinde Yasal Mirasçılar (TMK Md. 495 ve 501 arası), Ölüme Bağlı Tasarruflar (TMK Md. 502 ve 574 arası) Mirasın Açılması (TMK Md. 575 ve 588 arası), Mirasın Geçmesinin Sonuçları (TMK Md. 589 ve 639 arası), Mirasın Paylaşılması (TMK Md. 640 ve 682 arası) bölümlerinden oluşur.

Türk Miras Hukuku'na hâkim olan ilkeler arasında; kişinin kendi mallarını ölümünden sonra nasıl değerlendirmek istediği konusunda destek vermek, miras hakkının korunması, miras hakkını kullanırken gereken özgürlüğün sağlanması, kişiler arası denklik ve adalet ilkesinin kullanılması sayılabilir. 

Kişinin ölümüyle başlayan ve miras taksiminin sonuna kadar paylaşılmasını sağlayan mirasın Tenkis Davası, Tapu İptali Davası, Miras Sözleşmeleri Ve Mirastan Feragat Sözleşmeleri Hakkındaki Davalar, Mirasın Reddi, Vasiyetname Ve İptali, Veraset İlamı Alımı, İptali Ve İntikali İşlemleri konuları ofisimizin çalışma alanlarından olup büromuz bu alanlarda en kaliteli avukatlık hizmetlerini vermeyi hedeflemektedir.


cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry