HİZMETLERİMİZ

MIRASIN REDDI

MİRASIN REDDİ VE BU DURUMUN TESCİLİ:

Ölen kişinin mirasçıları mirası reddetme hakkına sahiptirler. Bu haklarını ölümden itibaren veya ispatlayabiliyorlarsa ölümü öğrenmeden itibaren 3 ay içinde sulh hukuk mahkemesine müraccat ederek reddedebilirler. Mirası red, alacağı ve borcu ile reddir. Kısmi miras reddi olmaz.


MEDENİ KANUN:

Madde 605-Yasal ve atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler.

Ölümü tarihinde mirasbırakanın ödemeden aczi açıkça belli veya resmen tespit edilmiş ise, miras reddedilmiş sayılır.


Madde 606- Miras, üç ay içinde reddolunabilir.

Bu süre, yasal mirasçılar için mirasçı olduklarını daha sonra öğrendikleri ispat edilmedikçe mirasbırakanın ölümünü öğrendikleri; vasiyetname ile atanmış mirasçılar için mirasbırakanın tasarrufunun kendilerine resmen bildirildiği tarihten işlemeye başlar.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry