HİZMETLERİMİZ

AILE KONUTU ŞERHI DAVALARI

Medeni Kanunumuzun düzenlemesiyle müşterek ikametgah (aile konutu) ile ilgili olarak eşlerden birinin rızası olamadığı takdirde diğer eş kira sözleşmesini feshedemez, taşınmazı 3.kişiye satamaz. 

MEDENİ KANUN

Madde 194- Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz. 

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hâkimin müdahalesini isteyebilir. 

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini isteyebilir. 

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı hâline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur. 

Devam eden bir boşanma davası varsa dava başında veya devamı sırasında taşınmaz ya da kira sözleşmesi adına olmayan taraf, tedbir olarak oturulan ikametgahın aile konutu olduğunun belirlenmesini isteyebilir. 

Genelde taşınmazın maliki eşlerden biri ise diğer eş aile konutu şerhinin tapuya işlenmesini ister. Bunun için ya ilgili muhtarlıktan kayıt alınarak bu kayıtla ilgili tapu sicil müdürlüğüne şerh verilir, ya da aile mahkemesine başvurularak tedbiren aile konutu şerhi verilmesi talep edilir. Bu şerhin konulma amacı malik olan eşin diğerinden habersiz aile konutunu satmasını önlemektir. Aile konutu şerhi varken satış yapılamayacağı gibi, herhangi bir sebeple satış yapılsa da geçersiz olur.


cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry