HİZMETLERİMİZ

TAPU KAYDININ DÜZELTILMESI

TAPU KAYDININ DÜZELTİLMESİ (TAPU TASHİHİ) DAVALARI:

Taşınmaz bir malın sahibi olduğunuzu gösteren belge resmi bir kurum olan Tapu Sicil Müdürlüğünce verilen TAPU belgesidir.

Bazen bu belge düzenlenirken bir takım hatalar yapılır ve bu hatalar tapu ilk alınırken kişinin dikkatinden kaçar ya da tapu sahibi kişi öldüğünde tapu üzerinde bir işlem yaparken anılan hatalar ortaya çıkar. Bu hatalar ancak mahkemeye açılacak TAPU TASHİHİ kararı ile ve doğruluğu ispatlanarak düzeltilir. Bu hatalar genellikle isim ve nüfus kaydındaki bir takım bilgilerin yanlış yazılmasından (ana adı, baba adı, doğum tarihi, cilt numarası vs.) kaynaklanır.

Bu hataların düzeltilmesi için açılan davalara da tapu kaydının düzeltilmesi (TAPU TASHİHİ) davaları denir.

Türk Medeni Kanunu:                      

            Madde 1027.- İlgililerin yazılı rızaları olmadıkça, tapu memuru, tapu sicilindeki yanlışlığı ancak mahkeme kararıyla düzeltebilir.

            Düzeltme, eski tescilin terkini ve yeni bir tescilin yapılması biçiminde de olabilir.

            Tapu memuru, basit yazı yanlışlıklarını, tüzük kuralları uyarınca re'sen düzeltir.

şeklinde madde düzenlemesiyle TAPU TASHİHİ davalarını düzenlemiştir.

TAPU TASHİHİ davaları taşınmaz kaydının bulunduğu Tapu Sicil Müdürlüğü hasım gösterilerek bulunduğu yer mahkemesinde açılır ve hangi kısım ile ilgili yanlışlık varsa buna ilişkin belgeler getirtilerek kaydın düzeltilmesine karar verilir. Örneğin isim hatası yapılmış ise ilgili nüfus müdürlüğünden ayrıntılı nüfus kayıt tablosu getirtilerek karşılaştırma yapılır ve ona göre TAPU TASHİHİ dava sonuçlandırılır. 

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry