HİZMETLERİMİZ

TİCARET HUKUKU

Ticaretle ilgili işlemlerde uygulanmak üzere yürürlükte bulunan kuralların bütününe Ticaret Hukuku denir. Ticaret hukuku; hukukun ticaret ile ilgili olan kısımlarını ele alan, inceleyen ve düzenleyen mevzuatların tümüdür. 

Ticaret hukukunun asıl amacı, Tacirler arasındaki hukuki ilişkileri düzenlemektir. 

T.C. Anayasası’nda 168. Maddede piyasa güvenliği ve dış ticaret düzenlenmiştir. Bu madde ticari hayatta fiili kartelleşmeye, ticari hayatın düzenlenmesine ve güvenliğine devletin önleyici ve gerekli düzenlemelerle katkı sağlayacağını göstermektedir. Aynı şekilde dış ticaretin ülke ekonomisiyle arasındaki bağlantıyı sağlamak ve düzenlemek konularında da Bakanlar Kurulu tam yetkilidir.

İç ticaret açısından Anayasada bir hüküm yoktur ancak, İş hukukunda belirttiğimiz çalışma özgürlüğü başlığının ilgili hükümleri burada da geçerlidir. Herkes çalışmak ve bununla birlikte ticaret yapmak konusunda özgürdür. Ticaret yapmaktan men edilenler ve devlet memurları gibi istisnalar saklıdır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 2011 Yılında günün ihtiyaçlarına uygun olarak yeniden kaleme alındı ve 14 Şubat 2011 ve 27846 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak, tüm hükümleri 01 Ocak 2014 tarihinden itibaren Ticaret Kanunu yerine yürürlüğe girdi.

Daha önceden asliye ticaret mahkemesinin görev alanına giren konularda asliye hukuk mahkemesi bakmaya yetkiliydi ancak 6335 sayılı kanunu ile değişik 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun’un ilgili hükümleri gereğince Asliye Ticaret Mahkemesi ile Asliye Hukuk mahkemesi arasındaki ilişki iş bölümü ilişkisi değil görev ilişkisidir.

Türk Ticaret Kanunu, kanun sistematiğine göre 6 Kitaptan Oluşur. Bunlar; Ticari İşletme (TTK Md. 11 ve 123 arası), Ticaret Şirketleri (TTK Md. 124 ve 644 arası), Kıymetli Evrak (TTK Md. 645 ve 849 arası), Taşıma İşleri (TTK Md. 850 ve 930 arası), Deniz Ticareti (TTK Md. 931 ve 1400 arası), Sigorta Hukuku (TTK Md. 1401 ve 1535 arası)

Ticari İşletme Kitabı; Tacir (TTK Md. 11 ve 23 arası), Ticaret Sicili (TTK Md. 24 ve 38 arası), Ticaret Unvanı ve İşletme Adı (TTK Md. 39 ve 53 arası), Haksız Rekabet (TTK Md. 54 ve 63 arası), Ticari Defterler (TTK Md. 64 ve 88 arası), Cari Hesap (TTK Md. 89 ve 101 arası), Acente (TTK Md. 102 ve 123 arası) kısımlarından oluşur.

Ticari İşletme Kitabı; Genel Hükümler (TTK Md. 124 ve 210 arası), Kollektif Şirket (TTK Md. 211 ve 303 arası), Komandit Şirket (TTK Md. 304 ve 328 arası), Anonim Şirket (TTK Md. 329 ve 563 arası), Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket (TTK Md. 564 ve 572 arası), Limited Şirket (TTK Md. 573 ve 644 arası)

Kıymetli Evrak Kitabı; Genel Hükümler (TTK Md. 645 ve 653 arası), Nama Yazılı Senetler (TTK Md. 654 ve 657 arası), Hamile Yazılı Senetler (TTK Md. 658 ve 669 arası), Kambiyo Senetleri (TTK Md. 670 ve 823 arası), Kambiyo Senetlerine Benzeyen Senetler ve Diğer Emre Yazılı Senetler (TTK Md. 824 ve 831 arası), Makbuz Senedi ve Varant (TTK Md. 832 ve 849 arası)

Taşıma İşleri Kitabı; Genel Hükümler (TTK Md. 850 ve 855 arası), Eşya Taşıma (TTK Md. 856 ve 893 arası), Taşınma Eşyası Taşıması (TTK Md. 894 ve 901 arası), Değişik Tür Araçlar ile Taşıma (TTK Md. 902 ve 905), Yolcu Taşıma (TTK Md. 906 ve 916 arası), Taşıma İşleri Komisyoncusu (TTK Md. 917 ve 930 arası)

Deniz Ticareti Kitabı; Gemi (TTK Md. 931 ve 1060 arası), Donatan ve Donatma İştiraki (TTK Md. 1061 ve 1087 arası), Kaptan (TTK Md. 1088 ve 1118 arası), Deniz Ticareti Sözleşmeleri (TTK Md. 1119 ve 1271 arası), Deniz Kazaları (TTK Md. 1272 ve 1319 arası), Gemi Alacakları (TTK Md. 1320 ve 1327 arası), Sorumluluğun Sınırlanması ve Petrol Kirliliği Zararının Tazmini (TTK Md. 1328 ve 1349 arası), Cebrî İcraya İlişkin Özel Hükümler (TTK Md. 1350 ve 1400 arası)

Sigorta Hukuku Kitabı; Genel Hükümler (TTK Md. 1401 ve 1452 arası), Sigorta Türlerine İlişkin Özel Hükümler (TTK Md. 1453 ve 1535 arası)

Ticari hukuk; kurulacak şirketleri, yapılacak ticaretleri, iflas durumunu, ortakları ve diğer her türlü ticaret alanındaki konuyu kapsamaktadır. Ticaretin ve tacirlerin her alanında doğabilecek sorunları Ticaret Hukuku çözümler. Ayrıca, Ticari Hukuka göre tacir olan kişiler herhangi bir işletme açtıklarında bu işletmeyi kendi adlarında tescil ettirmelidirler. Ticari Hukuk bu alanda da olması gerekenleri sunmuştur ve kanunu koymuştur. 

Türk Ticaret Hukuku’na  hakim olan ilkeler arasında; ticari hayatı düzenleme, basiretli tacirleri koruma, şirketler arası hukuki imkanlarda eşitlik ve düzen sağlama, ticari ilişkilerde eşitlik ve düzen, ticari anlamda eşitlik özgürlük ve belirli ilkeleri gözetme, tacirler arası hukuki ilişkilerde özen ve itina, eşitlik, ticari hayat etik kurallarını herkes için uygulanabilir ve eşit hale getirme sayılabilir.  

Ticaret hukukunun kendi içerisinde bazı genel kavramları başlıkları vardır. Ticaret hukukunun genel kavramları şunlardır; tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret unvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, ticari işler tellallığı, acentelik. 

Türkiye’de Ticaret Hukuku alanında Çek İptali Davaları, İflas Davaları, İflas Erteleme, Limited Şirket Ortaklıktan Çıkma-Çıkarılma, Limited Şirket Feshi, Gerçek Kişilerin İflası, Şirket Sözleşmesi, Due Diligence konularında Ticaret hukuku ihtilafları arasında olup büromuz bu alanlarda en kaliteli avukatlık hizmetlerini vermeyi hedeflemektedir.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry