HİZMETLERİMİZ

VERASET İLAMININ İPTALI

VERASET İLAMININ (MİRASÇILIK BELGESİNİN) İPTALİ DAVALARIMedeni Kanun 598 uyarınca alınan bir veraset ilamı (mirasçılık belgesi), aksi ispat olunana kadar geçerlidir.

Ancak bazen veraset ilamında gerçekte mirasçı olup da nüfus kaydında görünmeyen mirasçılar olabilir, başka bir takım yanlışlıklar olabilir. Bu durumda veraset ilamının(mirasçılık belgesinin) iptali davası açılır. Bu davalar da sulh hukuk mahkemesine açılır. Veraset ilamında yanlışlık veya eksiklik olduğunu düşünen kişi ya da kişiler bu davayı açarlar. Davanın davalısı ise mirasçılık belgesi(veraset ilamı) lehine olan kişilerdir.


MEDENİ KANUN

IV. Mirasçılık belgesi (1)

Madde 598- Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince  veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Veraset ilamının iptalini isteyen kişi iddiasını ispatladığı zaman önce verilmiş olan veraset ilamı (mirasçılık belgesi) iptal edilir. Yeni belge düzenlenir.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry