HİZMETLERİMİZ

VASI TAYINI DAVASI

Bazı hallerde kişilere vasi tayini yoluna gidilir.

1.    Velayet altında bulunmayan küçüğe vasi tayin edilir.

2.    Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı nedeniyle kendi işini göremeyecek durumda olan, gözetim ve denetim altında bulundurulması gereken reşit kişilere vasi tayin edilir.

3.    Alkol, uyuşturucu madde bağımlılığı olan, kötü yaşam tarzı nedeniyle malvarlığını yönetemeyen, ailesini zor duruma sokan, bu sebeple de devamlı korunmaya, bakıma ve gözetime muhtaç kişilere vasi tayin edilir.

4.    Bir yıl ve daha fazla özgürlüğü kısıtlayıcı hapis cezası alan kişilere vasi tayin edilir.

5.    Yaşlılığı, sakatlığı veya ağır hastalığı sebebiyle kendi işini göremeyen, yönetemeyen kişilere vasi tayin edilir.

Vasi tayini davaları vesayet altına alınacak kişinin bulunduğu yer Sulh Hukuk Mahkemesinde görülür. Vasi tayin edilmeyi gerektirecek sebebe ilişkin belge eklenir. İkametgâh belgesi de eklenir. Mahkeme vasi tayini sebeplerinden biri varsa kişiye ya bir yakınını ya da devletin atayacağı bir kişiyi vasi tayin eder.

MEDENİ KANUN:

Madde 404- Velâyet altında bulunmayan her küçük vesayet altına alınır.

Görevlerini yaparlarken vesayeti gerektiren böyle bir hâlin varlığını öğrenen nüfus memurları, idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.

Madde 405- Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle işlerini göremeyen veya korunması ve bakımı için kendisine sürekli yardım gereken ya da başkalarının güvenliğini tehlikeye sokan her ergin kısıtlanır.

Görevlerini yaparlarken vesayet altına alınmayı gerekli kılan bir durumun varlığını öğrenen idarî makamlar, noterler ve mahkemeler, bu durumu hemen yetkili vesayet makamına bildirmek zorundadırlar.

Madde 406- Savurganlığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı veya malvarlığını kötü yönetmesi sebebiyle kendisini veya ailesini darlık veya yoksulluğa düşürme tehlikesine yol açan ve bu yüzden devamlı korunmaya ve bakıma muhtaç olan ya da başkalarının güvenliğini tehdit eden her ergin kısıtlanır.

Madde 407- Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır.

Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezasını çekmeye başladığını, kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür.

Madde 408- Yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetemediğini ispat eden her ergin kısıtlanmasını isteyebilir.

Madde 409- Bir kimse dinlenilmeden savurganlığı, alkol veya uyuşturucu Madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetimi veya isteği sebebiyle kısıtlanamaz.

Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle kısıtlamaya ancak resmî sağlık kurulu raporu üzerine karar verilir. Hâkim, karar vermeden önce, kurul raporunu göz önünde tutarak kısıtlanması istenen kişiyi dinleyebilir.

Madde 410-Kısıtlama kararı, kesinleşince hemen kısıtlının yerleşim yeri ile nüfusa kayıtlı olduğu yerde ilân olunur.

Kısıtlama, iyiniyetli üçüncü kişileri ilândan önce etkilemez.

Ayırt etme gücüne sahip olmamanın sonuçlarına ilişkin hükümler saklıdır.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry