HİZMETLERİMİZ

VERASET İNTIKAL İŞLEMLERI

Bir kişinin vefatı ile ölen kişinin miras bıraktığı her türlü taşınır, taşınmaz mal ve nakdin mirasçılarına bir takım yasal prosedürlerle geçirilmesi gerekmektedir.

Bunun için ilk aşama veraset ilamı alınmasıdır. Ölen kişinin yasal mirasçılarını ve bu mirasçıların miras paylarını gösteren bu belge sulh hukuk mahkemesi veya noterden alınır.

Veraset ilamının alınması tek başına miras bırakanın miras bıraktıklarını mirasçıların yasal olarak kullanması anlamına gelmez. Örneğin miras bırakanın mirasçıların bıraktığı bir taşınmaz, bir daire, bir araba, bankada bir para veraset ilamının alınması ile mirasçılara devrolmaz.

Bu aşamada veraset intikal işlemleri devreye girer. Veraset ilamı, miras bırakanın taşınır, taşınmaz mallarını gösterir belge (tapu, trafik tescil belgesi vs. banka cüzdanı),  bu malların ölüm tarihleri itibariyle değerlerini gösterir belge (banka yazısı, belediye emlak değer yazısı vs.), ölüm belgesi ve düzenlenecek veraset beyannamesi ile ölenin son ikametgâhının bulunduğu yer veraset vergi dairesine başvurulur. Gerekli veraset vergileri ödendikten sonra miras kalan malların mirasçılara devrinde sakınca olmadığına dair veraset vergi dairesince verilen yazılarla gerekli yerlerde işlem yapılır.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry