HİZMETLERİMİZ

ECRIMISIL DAVALARI

ECRİ MİSİL (HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI) DAVALARI :

Ecrimisil haksız işgal tazminatıdır ve geriye dönük olarak hesaplanarak haksız yere bir malı kullanandan alınarak hak sahibine verilmesi için açılan bir davadır.

Bir malı iyiniyetli olarak kullanmayan, malı geri verme yükümlülüğünü de yerine getirmeyen kişilere karşı haksız işgal tazminatı yani ECRİMİSİL  talepli dava açılır. 

Davayı açabilmek için haksız olan malı kullana kişinin davacının rızası dışında malı kullanması ve kötüniyetli olması gerekir.

Açılacak ECRİMİSİL davası tapu iptali veya müdahalenin meni davası ile açılabileceği gibi bu davaların sonucuna göre de açılır, ancak geriye dönük 5 yıllık isteneceğine göre bu davalarla beraber açmakta yarar vardır. Bu davalarla beraber ECRİMİSİL istenir ise öncelikle tapu iptali ve müdahalenin meni davası görülür.

ECRİMİSİL Davası taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır ve geriye dönük en fazla 5 yıllık ecrimisil talep edilebilir. Ecrimisil rakamının hesabında kullanılan malın kira değeri esas alınarak bilirkişilerce tespit yapılır. Haksız ve kötüniyetle kullanan kişiye dava açmadan önce ihtarname ile durumu bildirmek gerekir.  Ancak mirasçılar arasında açılan ecrimisil davalarında ihtarname çekme zorunluluğu yoktur.

MEDENİ KANUN

MADDE 995.- İyiniyetli olmayan zilyet, geri vermekle yükümlü olduğu şeyi haksız alıkoymuş olması yüzünden hak sahibine verdiği zararlar ve elde ettiği veya elde etmeyi ihmal eylediği ürünler karşılığında tazminat ödemek zorundadır.

İyiniyetli olmayan zilyet, yaptığı giderlerden ancak hak sahibi için de zorunlu olanların tazmin edilmesini isteyebilir.

İyiniyetli olmayan zilyet, şeyi kime geri vereceğini bilmediği sürece ancak kusuruyla verdiği zararlardan sorumlu olur.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry