HİZMETLERİMİZ

TAPU İPTALİ DAVALARI

MUVAZAA NEDENİYLE TAPU İPTALİ DAVALARI
Genel olarak mirasçıların bazılarından mal kaçırmak amacıyla diğer bir mirasçıya bedel almadan ama tapu kaydında satış gösterilerek yapılan işlemler diğer mirasçılar tarafından miras bırakanın ölümünden sonra muvazaa nedeniyle tapu iptali davasına konu edilirler.

Miras bırakan, sahip olduğu mallarını istediğine sağlığında vasiyetname ya da  tapuda yapacağı işlemle bağışlayabilir. Ancak bağış, diğer mirasçıların saklı paylarına(mahfuz hisse) halel getirmez. Ancak gerçekte bağış olan, ama karşılığında hiçbir bedel alınmadan tapuda satış gösterilen işlemde, anılan mal tamamen miras bırakan uhdesinden çıkmış sayılacağından miras bırakanın terekesinde(miras bırakılan mallarda) yer almaz. Bu durumda  muvazaa sebebiyle tapu iptali davası açılmaktadır.

Muvazaa bir kişinin gerçek iradesi ile dışarıya aksettirdiği beyanının kasden aykırı olmasıdır. Yani bu belirttiğimiz davamızda miras bırakanın tasarrufu yaptığı kişiye aslında bedelsiz bağış iradesi varken bu iradesini saklayarak sanki bedeli alınmış bir satış işlemi var gibi gösterilmektedir.

Miras muvazaası sebebiyle tapu iptali davaları Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülen davalardır. Muvazaalı taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılan davada muvazaa iddiasını ileri süren ispat etmekle yükümlüdür. Bu davada miras bırakanın diğer mirasçılardan mal kaçırma iradesi ispatlanmaya çalışılır. Örneğin miras bırakan mallarını mirasçılarına eşit olarak sağlığında paylaştırmış ise mal kaçırma iradesinden sözedilemez.

Açılan davada murisin gerçek iradesinin davacı mirasçı yada mirasçılardan mal kaçırma olduğu anlaşılırsa muvazaalı satış işlemi iptal edilir ve mirasa konu taşınmaz sanki o satış işlemi hiç yapılmamış gibi mirasçılar arasında miras payları oranında tapuya tescil ettirilir.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry