HİZMETLERİMİZ

ALACAK DAVALARI

ALACAK DAVALARI

Herhangi bir nedenden doğmuş muaccel bir alacağı olduğunu ancak alacağının ödenmediğini iddia eden kişiler alacak davası açarlar. Söz konu alacak herhangi bir sözleşmeye dayanabileceği gibi resmi bir belgeye de dayanabilir.  

Alacak davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesidir. Ancak kira ilişkisinden doğan alacak davalarında Sulh Hukuk Mahkemesi görevlidir.

Davalının ikametgahı mahkemesi ise yetkili mahkemedir.

Alacağın belirsiz olduğu durumlarda öncelikle alacağın miktarının tespiti istenir veya ya da kısmi dava açılabilir. Örneğin kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden doğan bir alacak davasında alacağın miktarı belirsiz olabilir veya edimler arasında taraflar arasında fikir ayrılığı olabilir, alacağın doğup doğmadığı konusunda bir şüphe olabilir. Bu gibi durumlarda öncelikle tespit talep edilerek akabinde alacak davası açılabilir.

İşçi alacakları belirsiz dava sayılabilir ve bu sebeple kısmi olarak açılabilir.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry