HİZMETLERİMİZ

TENKIS DAVASI

Kural olarak her miras bırakan kendi mallarını dilediği kişiye vermekte, mirasçısını belirlemekte serbesttir. Ancak miras bırakanın altsoyu ve üstsoyu için özel olarak kanunla belirlenen miras mallarında SAKLI PAY (Mahfuz Hisse) bulunmaktadır. Miras bırakanın kendi malları üzerinde dilediği gibi tasarrufta bulunmasından bu saklı paylar muaftır. Söz konusu saklı payın temin edilebilmesi için hak sahiplerinin açmış olduğu dava ise TENKİS DAVASI’dır.

MEDENİ KANUN M.562

Mirasbırakan, tasarruf edebileceği kısmı aştığında, saklı payı zedelenen mirasçı, iflâsı hâlinde iflâs dairesinin veya mirasın geçtiği tarihte kendisine karşı ellerinde ödemeden aciz belgesi bulunan alacaklıların ihtarına rağmen tenkis davası açmazsa, iflâs idaresi veya bu alacaklılar, alacaklarının elde edilmesi için gerekli olan oranda ve mirasçıya tanınan süre içinde tenkis davası açabilirler.

Mirasçılıktan çıkarılanın çıkarma tasarrufuna itiraz etmemesi durumunda da iflâs idaresi veya alacaklılar, aynı koşullarla tenkis davası açabilirler.

Saklı paya sahip olduğunu iddia eden kişi, tenkis davasını lehlerine ölüme bağlı tasarruf yapan kişilere karşı açarlar. Dava açma süresi, saklı paya zarar geldiğinin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde açılır. Tenkis davasında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleri, yetkili yer ise mirasbırakanın son yerleşim yeri mahkemesidir.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry