HİZMETLERİMİZ

MIRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESI

Miras sözleşmesinin tersi olan bu sözleşmede ise miras bırakan ile mirasçısı arasında karşılık beklemeden veya belli bir karşılık içermek üzere MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ yapabilirler.

Mirastan feragat sözleşmesi ile feragat eden mirasçı bu hakkını kaybeder. Sözleşmede aksi belirtilmez ise bu feragat mirasçının altsoyunu da etkiler.


MEDENİ KANUN:

Madde 528 -Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir.

Feragat eden, mirasçılık sıfatını kaybeder.

Bir karşılık sağlanarak mirastan feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin altsoyu için de sonuç doğurur.


Madde 529- Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer.

Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat yine hükümden düşer.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry