HİZMETLERİMİZ

ŞAHSI İLIŞKI KURULMASI DAVALARI

Eski medeni kanunda olmayan bir yenilik ana babadan başka 3.kişilerle şahsi ilişki kurulabilmesinin talep edilir hale gelmesidir. 

Özellikle velayet kendisine verilmeyen ana ya da baba hariç çocuğun büyükanne ve büyükbabası da torunuyla şahsi ilişki düzenlenmesini isteyebilir. 

 

MEDENİ KANUN 

Madde 325- Olağanüstü hâller mevcutsa, çocuğun menfaatine uygun düştüğü ölçüde çocuk ile kişisel ilişki kurulmasını isteme hakkı diğer kişilere, özellikle hısımlarına da tanınabilir. 

Ana ve baba için öngörülen sınırlamalar üçüncü kişiler için kıyas yoluyla uygulanır. 

Olağanüstü hallerde çocuğun menfaatine de uygun düşmesi halinde bu dava açılabilir. Olağanüstü hallere örnek olarak; birbirinden ayrı yaşayan kardeşler arasında ilişki kurulması, çocuğun uzun süre yanlarında yetiştiği koruyucu aile ile ilişki kurulması, ana babası ölen çocuğun büyükannesi, büyükbabası  ile ilişki kurulması gösterilebilir. 

Hakim tarafından olağanüstü hal ve çocuğun menfaatine uygun düşme şartlarına bakılır. Çocuğun yaşı, öğrenim durumu ve sağlık durumu göz önüne alınarak karar verilir.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry