HİZMETLERİMİZ

ALACAK HUKUKU

Alacak bir hesap gereğince daha alınmamış olan para, mal, hizmet ve benzeri nevileri ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Alacak hukuken koruma altına alınan bir haktır. Bu hak alacaklıyı borçludan bir şey istemeye, yapmaya ya da yapmamaya zorlama yetkisi verir.

Alacak hakkı kanundan, sözleşmeden veya bir hizmet ilişkisinden doğabilir. 
Alacak davası: Alacaklı tarafından borçlusuna karşı açılan bir davadır. Davanın  konusu borçludan dava konusu alacağın tahsilidir.

Ofisimiz her türlü alacak ve tazminat davalarında en kaliteli avukatlık hizmetlerinin sunulmasını hedeflemektedir. 


cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry