HİZMETLERİMİZ

MENFI TESPIT DAVASI

Menfi tespit davaları icra takibinden önce ve icra takibinden sonra olarak iki şekilde açılabilir.

Bir kişi, karşısındaki kişiye borçlu bulunmadığını düşünüyor ise o kişiye karşı açacağı dava menfi tespit davasıdır.

Menfi tespit davaları davalının bulunduğu yer veya icra takibi yapılmış ise takibin açıldığı yer mahkemesinde görülür. Menfi tespit istenen rakama göre görevli mahkeme belirlenir.

İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası ile icra takibinden sonra açılan menfi tespit davasını ayıran en büyük özellik, dava görülene kadar icrai işlemlerin durdurulması yönündeki tedbir kararının alınmasında rol oynar. Mahkeme, menfi tespit davası açıldığı zaman icra işlemlerin durması için belli bir miktar teminat göstermesini davacıdan ister. Bu teminat genelde dava değerinin % 15 i kadar nakit veya banka teminat mektubu olmaktadır. Ancak icra takibinden önce açılan menfi tespit davasında ihtiyati tedbir kararı almak için sadece belirlenen teminat tutarını vermek yani yukarıda da belirttiğimiz gibi % 15 tutarında bir bedelle tedbir kararı verilmiş ise bu rakamı mahkeme veznesine yatırmak veya bu miktarda banka teminat mektubu almak yeterli iken, icra takibinden sonra açılan menfi tespit davalarında bu teminat tutarının dışında ayrıca tüm icra dosyası bedelinin depo edilmesi gerekir. Basit bir hesapla tedbir kararı almak için icra takibinden sonra açılacak menfi tespit davalarında tedbir için teminat oranı % 115 olmaktadır. Bu rakam da uygulamada büyük sıkıntı yaratmaktadır. Çünkü buradaki mantık:  icra takibi başladıktan sonra  açılan menfi tespit davasında icra takibi durdurulmaz. Borçlu davacı durdurmak isterse ancak icra dosyasının tamamını depo ederek ve ayrıca mahkeme veznesine gerekli % 15 teminatı depo ederek takip işlemlerini durdurabilir.

cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry