HİZMETLERİMİZ

VERASET İLAMI ALINMASI

VERASET İLAMI (MİRASÇILIK BELGESİ) ALINMASI

Bir kişinin ölümü ile geride kalan mirasçılarının ölenin malvarlığı ile ilgili işlem yapabilmeleri için öncelikle veraset ilamı (mirasçılık belgesi) alınması gerekmektedir.


MEDENİ KANUN MADDE 598

IV. Mirasçılık belgesi (1)

Madde 598- Başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe mirasçılık sıfatlarını gösteren bir belge verilir.

Mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından kendilerine bildirilmesinden başlayarak bir ay içinde itiraz edilmedikçe, lehine tasarrufta bulunulan kimseye, sulh mahkemesince atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduğunu gösteren bir belge verilir.

Mirasçılık belgesinin geçersizliği her zaman ileri sürülebilir.

Ölüme bağlı tasarrufun iptaline ilişkin dava hakkı saklıdır.

Veraset ilamı (Mirasçılık belgesi) alınmasına ilişkin davalarda hasım yoktur. Mirasçılardan her birinin mahkemeye başvurarak mirasçılık belgesi alma hakkı bulunmaktadır. Ölen kişinin ayrıntılı nüfus kayıt örneği getirildikten sonra yasal mirasçıları belirlenir ve mirasçılık belgesi kararı hazırlanır.
cheap jordans|wholesale air max|wholesale jordans|wholesale jewelry