AJANDA
BAŞVURUNUN SÜRESİNDE OLMADIĞI YÖNÜNDEKİ İSABETSİZ KARAR, MAHKEMEYE ERİŞİM HAKKINI İHLAL EDER

Anayasa Mahkemesi, 1 Kasım 2013 tarih ve 28808 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 02.10.2013 tarih ve 2013/1718 başvuru tarihli kararında; başvurucu hakkında verilen idari yaptırım kararına karşı başvurunun süresinde yapılmadığı yönünde verilen isabetsiz ret kararının mahkemeye erişim hakkını ihlal ettiğine ve dosyanın yeniden yargılama yapılmak üzere mahkemesine gönderilmesine hükmetti.