AJANDA
KANUNDA ÖNGÖRÜLEN İDDET SÜRESİ İÇİN MAHKEMEYE TALEP

Medeni Kanunun 132. Maddesine göre; “Evlilik sona ermişse, kadın evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması halinde mahkeme bu süreyi kaldırır.” Demektedir. Ancak bu hükme rağmen talep ile iddet süresinin kaldırılması söz konusu olabilmektedir.

Ünlü oyuncu P.K., sevgilisi ile evlenebilmek için mahkemeye başvurdu. E.B ile 2013 Kasım ayında boşanan oyuncu, 300 günlük “evlenmeme(iddet)” süresinin kaldırılmasını talep etti.

Eski kocası ile boşanmasının üzerinden 175 gün geçtiğini belirten ünlü oyuncu, 6. Anadolu Aile Mahkemesi’ne dilekçe verdi. Böyle durumlarda mahkeme, bu sürenin kaldırılması için talepte bulunan kadını hastaneye sevk ediyor. Kadının evliliğinden hamile olmadığı tespit edilince mahkeme yasağı kaldırıyor.